Mi-ID Coaching 

kindercoach & leercoach

 

Werkwijze                          

Indien we na een kosteloos kennismakingsgesprek (telefonisch of via e-mail) ter beoordeling van de situatie van uw kind, besluiten om samen door te gaan, stemmen we tijdens een intake de exacte hulpvraag vanuit de huidige situatie en achtergronden van uw kind af.

Daarna starten we met het coachingstraject.  Afhankelijk van de voortgang en problematiek volgt er een traject (minimaal 3 tot maximaal 10 sessies van 1 uur) of begeleiding op uurbasis. Na 5 sessies is er overleg en besluiten we of het traject verlengd dient te worden. Wanneer mij tussentijds blijkt dat uw kind andere, specialistisch hulp nodig heeft, zal ik u na overleg doorverwijzen.   

Er kan gekozen worden voor verschillende trajecten afgestemd op de behoeften van uw kind. Ik werk uitsluitend met professionele methoden, zowel wetenschappelijk als empirisch getoetst.


Trajecten

Kortdurende trajecten                                                 50-250 euro

(inclusief intake, begeleidingsuren en materialen). Deze trajecten worden vergoed door zorgverzekeraars CZ, VGZ, Univé, Delta Lloyd waardoor uw persoonlijke investering tussen 50 en 250 euro bedraagt). Zonder bijdrage van een zorgverzekaar bedraagt de investering 500 euro). Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.


* Faalangst onder controle - kortdurend (max. 10 weken)

* Ik leer leren (omgaan met hoogbegaafdheid) - kortdurend

* Ik zit wel lekker in mijn vel! - kortdurend (max. 6 weken)           

* Dyslexiebehandeling in 8 weken met de Kernvisiemethode

* Ontdek je talent! 

Faalangst onder controle

Tijdens dit traject onderzoek ik bij het kind de (onderliggende) oorzaken van de faalangst. Uw kind maakt opdrachten, praat, tekent, doet oefeningen om de faalangst te leren herkennen en ombuigen tot zelfvertrouwen. 


Ik leer leren (omgaan met hoogbegaafdheid)

Ik help de kinderen Leren Leren en ga met ze in gesprek over gevoelens rond falen en uitdaging. Ik heb zeer positieve ervaringen met het werken in kleine groepjes kinderen vanwege het leren geven en ontvangen van feedback. Ik werk uiteraard op locatie (school, thuis), maar individuele begeleiding in mijn praktijk is ook mogelijk.


Ik zit wel lekker in mijn vel!

Tijdens dit traject onderzoek ik bij uw kind de (onderliggende) oorzaken van somberheid, negativiteit, negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, onrust. Uw kind maakt opdrachtjes, praat, tekent, doet oefeningen om zichzelf beter te leren kennen en negatieve overtuigingen en belemmeringen om te buigen tot helpende of werkende overtuigingen.

Dyslexiebehandeling in 8 weken met de Kernvisiemethode                             

In 2 weken breng ik uw kind de basisprincipes van leren met behulp van de de kernvisiemethode bij. Hierdoor krijgt uw kind het vertrouwen in leren terug en zal het binnen zeer korte tijd kunnen leren lezen, rekenen, tafels automatiseren, klokkijken of foutloos spellen.  

Voor een volledig afgerond kernvisie-traject zijn uiteraard meerdere sessies (maximaal 5 tot 8) nodig.  

 

Ontdek je talent!  

Met behulp van het wetenschappelijke Roy’s Rose Compass®, een online talentscan voor kinderen (vanaf 8 jaar), wordt snel duidelijk welke talenten een kind bezit en in welke situaties het kind deze inzet en waar (nog) niet. Na het invullen van de scan (maximaal 30 minuten) wordt op basis van deze gegevens een uitgebreide rapportage opgesteld. Tijdens het adviesgesprek wordt deze rapportage toegelicht. Adviezen tot verandering besproken en leervoorkeuren toegelicht.

De scan kan worden uitgebreid door bijvoorbeeld een gezinsscan te maken en de hiermee tips te krijgen voor harmonie en rust binnen het gezin.


Begeleiding per uur


* Intake                                                                           45 euro 

* Individuele kindercoaching (max 10 keer)             55 euro per uur  

* Individuele leercoaching                                          55 euro per uur  

* Online talentscan (inclusief rapportage)  **           150 euro

* Uitwerking rapportage  + adviesgesprek               150 euro

* Voor scholen en organisaties                                   in overleg 

               

De uurtarieven zijn gebaseerd op 60 minuten begeleiding en genoemde bedragen zijn exclusief BTW.  

Facturering en vergoeding door zorgverzekeraars   

U ontvangt maandelijks achteraf een factuur. Vanuit mijn lidmaatschap bij ABvC worden mijn facturen (gedeeltelijk) vergoed door een aantal zorgverzekeraars. (vergoedingen overzicht 2016). Vanuit de aanvullende verzekeringen van CZ, VGZ en Univé bedraagt de vergoeding tussen 30 - 50 euro per dag.